Omgeving

NATUURGEBIED
Het Wierdense Veld is een levend hoogveengebied van 440 ha waarin zich mosveen heeft gevormd dat deels door turfwinning is verdwenen. Planten als veenmos, wollegras, lavendel- en dopheide komen hier voor. Omdat het Wierdense Veld een moeilijk toegankelijk en groot gebied is, zijn er zeer veel vogels waaronder de watersnip, boompieper, geelgors, wulp, buizerd en taling. Neemt u dus uw verrekijker mee! Aan de rand van het Wierdense Veld ligt de schaapskooi, een kudde met herder. De kudde zorgt ervoor dat de heide in stand blijft door vergrassing tegen te gaan. Kom naar het Wierdense Veld als je van ruimte houdt. Nu is het een bijzonder weids natuurgebied met (vergrastte) heide en hoogveen. Hier vind je nog echte rust. Het Wierdense Veld is de laatste decennia steeds droger geworden. De uitdaging die wordt aangegaan is door waterpeilverhoging weer levend hoogveen te krijgen. Dat begint voorzichtig vruchten af te werpen. Soorten als eenjarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en veenmossen komen al weer terug. Ben je een vogelliefhebber? Voor veel vogelsoorten is het Wierdense Veld een eldorado.  Inmiddels broed er ieder jaar in het gebied een paartje kraanvogels. Rust, water, ruimte, beschutting en voedsel vinden ze hier volop.
NATURA 2000 gebied:
Inmiddels is natuurgebied het Wierdense veld aangewezen tot natura 2000 gebied. Dit betekent dat er een natuurherstel project in gang word gezet om het levende hoogveen in stand te houden. Ook om de bijzondere flora en fauna een betere kans te geven. De waterstand in het gebied zal omhoog gebracht worden, waardoor het hoogveen kans krijgt om verder te groeien. Tevens word er een plan gemaakt om het stikstof gehalte te reduceren.  De  afrondende fase zal rond 2021 zijn.
UITKIJKPOST:
Word even stil en geniet van de weidsheid en rust van het Wierdense Veld
Zoek de witte dansende pluimen van het veenpluis,
Neem een kijkje bij de schaapskooi en kijk of je in de zomer de kudde kan ontdekken.
De prachtige uitkijkpost is een geweldige aanvulling om vele vogels te spotten gedurende de trek en in het voorjaar.
EXCURSIES:
Gedurende het gehele jaar worden door Landschap Overijssel excursie gegeven in het Wierdense veld. Dhr. van Tongeren begeleid deze excursie waarvoor u zich kunt opgeven op de website van Landschap Overijssel. www.landschapoverijssel.nl