Omgeving

Het Wierdense Veld is een hoogveengebied van 440 ha waarin zich mosveen heeft gevormd dat deels door turfwinning is verdwenen. Planten als veenmos, wollegras, lavendel- en dopheide komen hier voor. Omdat het Wierdense Veld een moeilijk toegankelijk en groot gebied is, zijn er zeer veel vogels waaronder de watersnip, boompieper, geelgors, wulp, buizerd en taling. Neemt u dus uw verrekijker mee! Aan de rand van het Wierdense Veld ligt de schaapskooi, een kudde met herder. De kudde zorgt ervoor dat de heide in stand blijft door vergrassing tegen te gaan. Kom naar het Wierdense Veld als je van ruimte houdt. Nu is het een bijzonder weids natuurgebied met (vergraste) heide en hoogveen. Hier vind je nog echte rust. Het Wierdense Veld is de laatste decennia steeds droger geworden. De uitdaging die wordt aangegaan is door waterpeilverhoging weer levend hoogveen te krijgen. Dat begint voorzichtig vruchten af te werpen. Soorten als eenjarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en veenmossen komen al weer terug. Ben je een vogelliefhebber? Voor veel vogelsoorten is het Wierdense Veld een eldorado. Rust, water, ruimte, beschutting en voedsel vinden ze hier volop.
Word even stil en geniet van de weidsheid en rust van het Wierdense Veld
Zoek de witte dansende pluimen van het veenpluis,
Neem een kijkje bij de schaapskooi en kijk of je in de zomer de kudde kan ontdekken.

Watch video!